Các vấn đề khi học MACHINE LEARNING và DEEP LEARNING

  • Quên kiến thức Toán và Lập trình
  • Không biết bắt đầu từ đâu
  • Học online không hiệu quả
  • Tiếng Anh là một rào cản

Cách học MACHINE LEARNING và DEEP LEARNING

Nên bắt đầu bằng khóa OFFLINE
Chia nhỏ quá trình học
Thực hành trên dữ liệu thực tế

MỘT SỐ HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP (CHEATSHEETS)(Xem thêm trên Facebook "Học Machine Learning và Deep Learning")