Các vấn đề khi học MACHINE LEARNING và DEEP LEARNING

  • Quên kiến thức Toán và Lập trình
  • Không biết bắt đầu từ đâu
  • Học online không hiệu quả
  • Tiếng Anh là một rào cản

Cách học MACHINE LEARNING và DEEP LEARNING

  • Chia nhỏ quá trình học
  • Nên bắt đầu bằng khóa OFFLINE
  • Thực hành trên dữ liệu thực tế
  • Hiểu rõ dữ liệu và cách hoạt động của mô hình

MỘT SỐ HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP (CHEATSHEETS)(Xem thêm trên Facebook "Học Machine Learning và Deep Learning")