Chương trình lại trở lại Hà nội với Khóa học “Data Analytics and Modelling with R” lần thứ 5, và là lần thứ 2 tại Hà nội, sẽ khai giảng vào ngày 28/09/2019.

Khóa học DA – level 1 được thiết kế dễ hiểu để trang bị cho các bạn những kiến thức cơ bản nhất cho công việc của một Data Analyst, đó là:
1. Thành thạo lập trình ngôn ngữ R
2. Khai phá dữ liệu: tổng hợp, làm sạch, chuẩn hóa, biến đổi dữ liệu kinh doanh
3. Biểu diễn hình ảnh và tạo lập các báo cáo Business Intelligence hiệu quả
4. Sử dụng các phương pháp thống kê để phân tích dữ liệu kinh doanh
5. Xây dựng các mô hình dự báo xu hướng và rủi ro
6. Làm chủ quá trình triển khai dự án khoa học dữ liệu trong Doanh nghiệp

Thông tin lớp học:
– Khai giảng 28/09/2019: 4 ngày cuối tuần 28,29/09/2019 và 05,06/10/2019
– Giảng viên: TS. Nguyễn Quang (ĐH Quốc tế Hồng Bàng)
– Học phí: 3 triệu VND/khóa.
Giảm 20% cho các sinh viên Đại học có thẻ sinh viên còn thời hạn. Giảm 10% cho mỗi nhóm đăng ký 5 người trở lên.

Chương trình tổng quan:
1 – Giới thiệu về Khoa học Dữ liệu
2 – Ngôn ngữ R và xử lý dữ liệu
3 – Khai phá dữ liệu (EDA)
4 – Business Intelligence
6 – Mô hình Hồi quy
5 – Biến đổi & Thống kê dữ liệu
8 – Mô hình Logistics và Cây quyết định
7 – Đánh giá và hiệu chỉnh mô hinh
9 – Mô hình không giám sát
10 – Giới thiệu về mạng Neuron và Deep Learning

Chương trình chi tiết ở đây:
https://docs.google.com/forms/d/17Fn-bJf0xf26baRy-7iCgZhHWmKoVRXKS2FVbae6kM4/edit

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!

(*s-lab.vn tự hào là đối tác duy nhất của BigML.com tại Việt Nam!)