Khóa học “Data Analytics and Modelling with R” lần 2 – Hà nội 22/06/2019

Chi tiết khóa học

Sau thành công của khóa học lần 1 tại TPHCM tháng 04/2019, chương trình Khoa học Dữ liệu Dễ dàng tiếp tục tổ chức khóa “Data Analytics and Modelling with R” lần 2 tại Hà nội với hy vọng gặp gỡ được nhiều bạn đam mê khai phá dữ liệu tại Hà nội.

Khóa học phù hợp nhất cho các bạn mong muốn trở thành:
– Data analyst
– Business analyst
– Business Intelligence
– Machine Learning specialist
– Data Manager

Với những kiến thức sau:
– Thành thạo lập trình ngôn ngữ R
– Thành thạo Khai phá dữ liệu: tổng hợp, làm sạch, chuẩn hóa, biến đổi dữ liệu kinh doanh
– Biểu diễn hình ảnh và báo cáo Business Intelligence
– Sử dụng các phương pháp thống kê để phân tích dữ liệu kinh doanh
– Xây dựng các mô hình dự báo xu hướng và rủi ro
– Làm chủ quá trình triển khai dự án khoa học dữ liệu trong Doanh nghiệp