Các bạn học viên thân mến, sau khi tổ chức Level 3, S-LAB.VN tiếp tục trở lại với lớp “Data Analytics and Modeling with R” (Level 1) lần thứ 15 tại TPHCM vào ngày 03/08/2020.

Thời gian học: 18h30-21h00 thứ 2,4,6 hàng tuần (10 buổi)

Khóa học được thiết kế để giúp học viên có được những kỹ năng xử lý dữ liệu và xây dựng mô hình dự báo kinh doanh, các kết quả cụ thể như sau:
1. Xử lý nhiều triệu giao dịch với ngôn ngữ R
2. Khai phá, tổng hợp, làm sạch, chuẩn hóa, biến đổi dữ liệu kinh doanh
3. Biểu diễn hình ảnh và tạo lập các báo cáo Business Intelligence hiệu quả
4. Các phương pháp thống kê kiểm soát việc ra quyết định
5. Các mô hình dự báo xu hướng tương lai:
– Dự báo giá nhà
– Dự báo rủi ro, xác suất phá sản
– Dự báo doanh số
– Dự báo khả năng mua hàng
6. Làm chủ quá trình triển khai dự án khoa học dữ liệu trong Doanh nghiệp

Giảng viên:
– TS. Lê Nhật Tân (S-LAB và Shinhan Finance) – Linkedin
– ThS. Hoàng Hải Nguyên (S-LAB và iCareBenefits) – Linkedin

Địa điểm: Quận 3 – TPHCM
Học phí: 3 triệu VND/khóa. Giảm 10% cho các sinh viên Đại học có thẻ sinh viên còn thời hạn. Giảm 10% cho mỗi nhóm đăng ký 5 người trở lên.

Chương trình tổng quan:
1 – Giới thiệu về Khoa học Dữ liệu
2 – Ngôn ngữ R và xử lý dữ liệu
3 – Khai phá dữ liệu (EDA)
4 – Business Intelligence
6 – Mô hình Hồi quy
5 – Biến đổi & Thống kê dữ liệu
8 – Mô hình Logistics và Cây quyết định
7 – Đánh giá và hiệu chỉnh mô hinh
9 – Mô hình không giám sát
10 – Giới thiệu về mạng Neuron và Deep Learning

Chương trình chi tiết ở đây:

Đăng ký tại đây.

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!