Trong bất kỳ ngành kinh doanh nào hiện nay - tài chính, vận hành, sale, marketing, quản trị,... - chúng ta cũng đều đối mặt với một lượng dữ liệu lớn.  Làm sao để khai thác những dữ liệu này đúng phương pháp, tìm ra những thông tin quan trọng hỗ trợ ra quyết định kinh doanh?

Khóa học Phân tích Dữ liệu Kinh doanh của S-Lab tập trung vào việc phân tích sâu và đa chiều dữ liệu doanh nghiệp, triển khai các mô hình dự báo, chấm điểm khách hàng (Scorecard), kinh tế lượng và phân tích chuỗi thời gian như là kiến thức nền tảng ngày nay.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

 • Khai phá dữ liệu doanh nghiệp, tìm kiếm các dấu hiệu và mối quan hệ:
  • Giữa các biến rời rạc như mặt hàng, địa điểm, nhà phân phối,…
  • Giữa các biến liên tục như doanh thu, chi phí, thu nhập khách hàng,…
  • Xu hướng theo thời gian
 • Xây dựng các mô hình dự báo, xác định xác suất trả nợ, chấm điểm khách hàng,…
 • Nhận dạng một bài toán Dữ liệu trong kinh doanh, tìm kiếm cơ hội gia tăng giá trị từ khai thác dữ liệu (hiện có và tiềm năng)
 • Chuyên nghiệp hóa Excel trong phân tích và xây dựng mô hình
 • Sử dụng các công cụ tiên tiến trong phân tích dữ liệu (R)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỔNG QUAN (3 NGÀY):

 • Phần 1: Giới thiệu về giá trị của Dữ liệu
 • Phần 2: Phân tích dữ liệu cơ bản theo: biến rời rạc, biến liên tục, biến thời gian
 • Phần 3: Mô hình dự báo doanh thu, chi phí
 • Phần 4: Mô hình dự báo xác suất trả nợ, xác suất rời bỏ dịch vụ, chấm điểm khách hàng
 • Phần 5: Các mô hình dự báo theo thời gian

Thực hành trên các bộ dữ liệu thực với Excel và R (mã nguồn mở)

ĐỐI TƯỢNG THEO HỌC:

 • Chuyên viên phân tích dữ liệu thuộc các phòng ban tài chính, marketing, vận hành, logistics, nhân sự, sale, marketing.
 • Trưởng nhóm, trưởng phòng, nhà quản lý doanh nghiệp