"Data Analytics and Modeling with R" lần thứ 15 tại TPHCM - 03/08/2020

Các bạn học viên thân mến, sau khi tổ chức Level 3, S-LAB.VN tiếp tục trở lại với lớp "Data Analytics and Modeling with R" (Level 1) lần thứ 15 tại TPHCM vào ngày 03/08/2020.

Thời gian học: 18h30-21h00 thứ 2,4,6 hàng tuần (10 buổi)

Khóa học được thiết kế để giúp học viên có được những kỹ năng xử lý dữ liệu và xây dựng mô hình dự báo kinh doanh, các kết quả cụ thể như sau:
1. Xử lý nhiều triệu giao dịch với ngôn ngữ R
2. Khai phá, tổng hợp, làm sạch, chuẩn hóa, biến đổi dữ liệu kinh doanh
3. Biểu diễn hình ảnh và tạo lập các báo cáo Business Intelligence hiệu quả
4. Các phương pháp thống kê kiểm soát việc ra quyết định
5. Các mô hình dự báo xu hướng tương lai:
- Dự báo giá nhà
- Dự báo rủi ro, xác suất phá sản
- Dự báo doanh số
- Dự báo khả năng mua hàng
6. Làm chủ quá trình triển khai dự án khoa học dữ liệu trong Doanh nghiệp

Giảng viên:
- TS. Lê Nhật Tân (S-LAB và Shinhan Finance) - Linkedin
- ThS. Hoàng Hải Nguyên (S-LAB và iCareBenefits) - Linkedin

Địa điểm: Quận 3 - TPHCM
Học phí: 3 triệu VND/khóa. Giảm 10% cho các sinh viên Đại học có thẻ sinh viên còn thời hạn. Giảm 10% cho mỗi nhóm đăng ký 5 người trở lên.

Chương trình tổng quan:
1 - Giới thiệu về Khoa học Dữ liệu
2 - Ngôn ngữ R và xử lý dữ liệu
3 - Khai phá dữ liệu (EDA)
4 - Business Intelligence
6 - Mô hình Hồi quy
5 - Biến đổi & Thống kê dữ liệu
8 - Mô hình Logistics và Cây quyết định
7 - Đánh giá và hiệu chỉnh mô hinh
9 - Mô hình không giám sát
10 - Giới thiệu về mạng Neuron và Deep Learning

Chương trình chi tiết ở đây:
https://docs.google.com/document/d/1j0SwqMLx6jHOQW4GGcIHdgmBO4WGtK91q1dXsDul2pM/edit

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!


"Machine Learning with Python" lần thứ 7 - TPHCM 25/07/2020

Ngay sau khóa lần thứ 6 tại Hà nội, khóa học Data Science Level 2 - "Machine Learning with Python" -  lần 7 tiếp tục được tổ chức tại TPHCM với nhiều nội dung mới như xử lý dữ liệu văn bản, các mô hình nâng cao Machine Learning và Deep Learning,...

Thời gian học: các ngày cuối tuần 25,26/07 và 01,02/08/2020 từ 8h30 đến 17h30 (tổng cộng 30h).

Khóa học Level 2 trong chương trình Easy Data Science được thiết kế một cách đặc biệt để các bạn trở thành một chuyên gia về Machine Learning thực thụ, với các kết quả thu được sau:
1) Thành thạo lập trình ngôn ngữ Python cho người mới bắt đầu
2) Xử lý, khai phá & biểu diễn hình ảnh dữ liệu với Python
3) Xây dựng các mô hình Machine Learning: Hồi quy, Phân loại, Không giám sát
4) Các mô hình nâng cao: svm, xgboost, k-mean và mean-shift cho phân vùng ảnh, xử lý và dự báo với dữ liệu văn bản, ...
5) Xây dựng các mô hình Deep Learning cơ bản: Mạng neuron học sâu ứng dụng cho nhận dạng chữ viết tay, Mạng neuron tích chập (CNN) cho phân loại đối tượng trong ảnh và video
6) Ôn tập các kiến thức Toán cần thiết, các thư viện Python: Scikit-learn, Tensorflow, Keras

Giảng viên:
- TS. Nguyễn Quang (S-LAB & Đại học Tôn Đức Thắng)
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/quang-nguyen-198a3511/

Địa điểm: Quận Tân Bình, TPHCM
Học phí: 3 triệu VND/khóa. Giảm 10% cho các sinh viên Đại học có thẻ sinh viên còn thời hạn. Giảm 10% cho mỗi nhóm đăng ký 5 người trở lên.

Chương trình tổng quan:
Học phần 1: Giới thiệu về Machine Learning (ML)
Học phần 2: Cơ bản về Python, Thư viện Numpy và Pandas
Học phần 3: Biểu diễn đồ thị với python (Matplotlib, Seaborn, Pandas)
Học phần 4: Mô hình Chấm điểm/Hồi quy: Linear Regression, K-nearest neighbors, Decision Tree và Random Forest cho hồi quy
Học phần 5: Mô hình Phân loại
Học phần 6: Các kỹ thuật nâng cao
Học phần 7: Các mô hình không giám sát
Học phần 8: Các mô hình nâng cao cho phân vùng ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)
Học phần 9: Các mô hình Deep Learning cơ bản cho nhận dạng chữ viết tay
Học phần 10: Các mô hình Deep Learning cơ bản cho nhận dạng đối tượng trong ảnh và video

Chương trình chi tiết ở đây:
https://docs.google.com/document/d/10LPRsLZX52EWNcf3912A726aZthkzXgWG66NA4V-AW0/edit

Form đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1Jtymqreh_LGPqs86GG1jFtNwRXOwIQyF5F9P0bWSKVI/edit

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!