>300

học viên đã theo học

18

khóa học đã tổ chức

03

thành phố cả nước

S-LAB thiết kế và tổ chức khóa học Khoa học Dữ liệu phù hợp cho mọi đối tượng ở 3 miền đất nước: Hà nội, Đà nẵng và TPHCM. Hãy tham gia cộng đồng >300 học viên và khám phá các lộ trình học của chúng tôi!

DATA SCIENCE LEARNING PATH
DATA SAVVY LEARNING PATH
AI ENGINEER LEARNING PATH

GIẢNG VIÊN

ĐỐI TÁC