We make Data Science Easy!

>350

học viên đã theo học

22

khóa học đã tổ chức

03

thành phố trong cả nước

S-LAB thiết kế chương trình “EASY DATA SCIENCE” để phổ cập Khoa học Dữ liệu cho mọi học viên theo 3 cấp độ với chi phí thấp nhất thị trường:

Level 1: (mới bắt đầu – nội dung chi tiết)

  • Thành thạo ngôn ngữ R
  • Xử lý, tổng hợp và thống kê dữ liệu
  • Biểu diễn hình ảnh với Tableau
  • Các mô hình Machine Learning

Level 2: (mới bắt đầu – nội dung chi tiết)

  • Thành thạo ngôn ngữ Python
  • Xử lý, tổng hợp và biểu diễn với Python
  • Các mô hình Machine Learning: Supervised, Unsupervised
  • Mạng neuron, Tensorflow, Keras và nhận diện hình ảnh

Level 3: (nâng cao – nội dung chi tiết)

  • Mạng neuron học sâu với Python
  • Mạng CNN, RNN và các ứng dụng AI trong hình ảnh, âm thanh, chuỗi thời gian
  • Mạng neuron SOM, Auto-Encoder và các ứng dụng AI
  • Q-Learning, Deep Q-Learning và các robot tìm đường, chơi game, tối ưu logistics

Xem lịch khai giảng ở đây!

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!

GIẢNG VIÊN