Call us Today ! 11223344 / 45678 | email.com

Course Curriculum

Deep Learning (DL) là gì?
Vì sao Deep Learning? Details 00:03:00
Tác nhân thúc đẩy Deep Learning? Details 00:05:00
Ôn tập Đại số tuyến tính
Vector, cộng vector, nhân vô hướng, tích vector Details 00:10:00
Ma trận, định thức, nhân ma trận, ma trận nghịch đảo Details 00:09:00
Giá trị riêng, vector riêng, phân tích thành phần chính Details 00:08:00
Giới thiệu về Mạng Neuron
Neuron, cách hoạt động Details 00:11:00
Hàm activation Details 00:07:00
Mạng Neuron (NN) hoạt động thế nào? Details 00:09:00
Mạng Neuron Ảo (ANN) học thế nào? Details 00:14:00
Gradient Descent là gì? Details 00:08:00
Gradient Descent ngẫu nhiên là gì? Details 00:16:00
Lan truyền ngược (Backpropagation) là gì? Details 00:14:00
Thực hành xây dựng NN với python và keras Details 00:19:00
Đánh giá, cải tiến và tinh chỉnh mạng NN: Hyperparameter tuning, Regularization và Optimization Details 00:24:00
Mạng Neuron Tích chập (CNN)
CNN là gì? Vì sao? Details 00:07:00
Cách hoạt động của CNN Details 00:08:00
Hàm ReLu Details 00:09:00
Pooling, Flattening, Full Connection là gì? Details 00:13:00
Softmax và Cross-Entropy? Details 00:16:00
Thực hành xây dựng CNN Details 00:27:00
Mạng Neuron Hồi quy (RNN)
Đánh giá, cải tiến và tinh chỉnh mạng CNN Details 00:15:00
Ý tưởng của mạng RNN Details 00:07:00
Vấn đề suy biến đạo hàm (Vanishing Gradient) Details 00:11:00
Mạng bộ nhớ dài-ngắn (Long Short Term Memory networks) Details 00:13:00
Thực hành xây dựng RNN Details 00:18:00
Đánh giá, cải tiến và tinh chỉnh mạng RNN Details 00:20:00
Mạng neural tự tổ chức SOM (Self-Organizing Map)
Ý tưởng của SOMs là gì? Details 00:04:00
SOMs hoạt động thế nào? Details 00:09:00
Liên hệ với K-Mean Details 00:17:00
Thực hành xây dựng SOM Details 00:08:00
Đánh giá, cải tiến và tinh chỉnh mạng SOM Details 00:18:00
Mạng AutoEncoders
Ý tưởng của AutoEncoders là gì? Details 00:09:00
AutoEncoders hoạt động thế nào? Details 00:11:00
Các biến thể của AutoEncoders Details 00:12:00

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

PRIVATE COURSE
 • PRIVATE
 • 1 week, 3 days
0 STUDENTS ENROLLED
  Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
  X