Call us Today ! 11223344 / 45678 | email.com

Course Curriculum

Tổng Quan
Giá trị của Dữ liệu và vai trò của Khoa học dữ liệu Details 00:20:00
Cách nhận diện bài toán Dữ liệu trong DN Details 00:05:00
Giới thiệu công cụ: R, Rstudio, Markdown, Git Details 00:10:00
Ngôn ngữ lập trình R: từ cơ bản đến nâng cao Details 00:07:00
Xử lý dữ liệu kinh doanh:
Tải dữ liệu, tổng hợp, xây dựng từ điển dữ liệu Details 00:11:00
Ghép nối dữ liệu Details 00:03:00
Xử lý ngày và ký tự Details FREE 00:07:00
Khai phá dữ liệu kinh doanh (EDA):
Thống kê đơn biến phân loại và liên tục Details 00:12:00
Thống kê đa biến, nhóm dữ liệu Details 00:03:00
Biểu diễn hình ảnh dữ liệu với ggplot2 Details 00:05:00
Nhóm dữ liệu Details 00:08:00
Phân tích xu hướng Details 00:05:00
Biến đổi dữ liệu:
Làm sạch dữ liệu Details 00:05:00
Chuẩn hóa dữ liệu Details 00:05:00
Tìm kiếm điểm bất thường Details 00:05:00
Giảm chiều dữ liệu Details 00:05:00
Tạo biến mới từ dữ liệu Details 00:05:00
Thống kê dữ liệu:
Phân tích tương quan Details 00:07:00
Các kiểm định và độ tin cậy: so sánh trung bình Details 00:09:00
So sánh trung bình với phương pháp phân tích phương sai (ANOVA) Details 00:05:00
Bootstraping dữ liệu Details 00:11:00
Mô hình Hồi quy:
Phương pháp bình phương tối thiểu Details 00:15:00
Hồi quy đơn biến Details 00:05:00
Phân tích sai số Details 00:06:00
Hồi quy đa biến Details 00:07:00
Hồi quy logistics Details 00:08:00
Cơ bản về Machine Learning:
Mô tả các bài toán Machine Learning Details 00:23:00
Các mô hình hồi quy và cây quyết định Details 00:13:00
Các khái niệm training, validation, testing, bias và variance Details 00:08:00
Regularization Details 00:05:00
Bài toán tối ưu, phương pháp gradient descent Details 00:17:00
Các mô hình không giám sát Details 00:06:00
Quy trình dự án Machine Learning Details 00:09:00
Cách chuyển đổi bài toán doanh nghiệp thành bài toán ML Details 00:23:00
Trình bày kết quả dự án ML Details 00:14:00

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

PRIVATE COURSE
 • PRIVATE
 • 2 months
5000 STUDENTS ENROLLED
  Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
  X