KHÓA HỌC DATA SCIENCE

OFFLINE 100%

3 CẤP ĐỘ TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

HỌC LIỆU PHONG PHÚ VÀ THỰC TIỄN

CUNG CẤP NỀN TẢNG TOÁN VÀ LẬP TRÌNH

CÁCH TIẾP CẬN KHOA HỌC DỮ LIỆU MỚI!

Bản chất và ý nghĩa -> Thực hành  -> Tối ưu và ôn tập Toán

Data Analytics

Kiến thức tổng hợp và công cụ để phân tích, xử lý dữ liệu, mô tả, mô hình dữ liệu và trình bày kết quả

Machine Learning

Kiến thức chuyên sâu về các mô hình máy học, khả năng nhận dạng và chuyển đổi các bài toán kinh doanh thành bài toán dữ liệu

Deep Learning

Khai phá các mô hình Trí tuệ nhân tạo vào các ứng dụng thực tiễn thông minh

Liên hệ với chúng tôi

Email: khoahocdulieudedang@gmail.com

DT: 0937367366 (chị Quỳnh)